Learn the royal path of Ajapa Yoga. Course conducted by Bipin Joshi in Thane. Read more...

कस्तुरीमृग

माणूस हा एक फार विचित्र प्राणी आहे. मायक्रोस्कोप किंवा शक्तीशाली दुर्बिणीच्या सहायाने सगळ्या ब्रह्मांडातल्या घडामोडी पाहिल पण कधी स्वतःच्या अंतरंगात डोकावून पाहावं असं त्याला वाटणार नाही... कस्तुरीमृग...

सदा शिवचरणी लीन,
बिपीन जोशी

Stay updated : Twitter  Facebook  Google+

Posted On : 24 Jun 2014


Tags : Thoughts