Kriya and Meditation for Software / IT Professionals. Conducted by Bipin Joshi. Read more...

एक "मी" लगेच "मला, माझं, माझ्यासाठी" अशी पिलावळ जन्माला घालतो.

हा "मी" म्हणजे एक फार विचित्र प्रकार आहे. एक "मी" लगेच "मला, माझं, माझ्यासाठी" अशी पिलावळ जन्माला घालतो. माणसाला एकदा का याने पछाडलं की काही खरं नाही. त्यात परत याची अवस्था "धरलं तर चावतं आणि सोडलं तर पळतं" अशी असते. दिवसभर जमवलेले "मी" रात्री झोपण्यापूर्वी परमेश्वराच्या चरणी ओतून घागर रिकामी करावी म्हणजे मग हा बाधत नाही.

सदा शिवचरणी लीन,
बिपीन जोशी

Stay updated : Twitter  Facebook  Google+

Posted On : 22 Sep 2014


Tags : योग विचार